За нас

naemi-1

Професионалният домоуправител е сравнително нова за страната ни услуга, от която се възползват все повече етажни собствености. Причините за този засилен интерес са както забързаното и динамично ежедневие, вследствие на което в повечето случаи е трудно да се намери подходящ човек от входа, който да изпълнява функциите на домоуправител, така и желанието на все повече домакинства да живеят в по-уредена среда.

Кои сме ние

Професионален домоуправител София е фирма занимаваща се с управлението на етажни собствености в гр.София, в качеството си на професионален домоуправител. Като такъв нашата основна цел е да превръщаме входовете, с които сме в договорни отношения в едно по-чисто, по-уютно и по-добро място за живот, предлагайки качествено обслужване и приятелско отношение.

В процеса на работата, като професионален домоуправител ние винаги се ръководим от 3 основни принципа: Коректност! Почтенност! Доверие!

Какви са ползите за Вас, избирайки Професионален домоуправител София за домоуправител?

Подобряване на събираемостта на месечните вноски във входа;

Прозрачност при управлението на бюджета на входа, чрез представяне на регулярни отчети;

Прецизно водене на необходимата документация, съобразно нормативните изисквания;

Надеждно и качествено организиране на подобренията (ремонтите) в общите части, при наличие на решение на Общото събрание;

Опит при разрешаване на различни възникнали казуси и проблеми.

Изберете своя домоуправител на телефон: 0887 004580