Полезна информация

Предлагаме на Вашето внимание следните документи, които считаме, че биха Ви б­или полезни във връзка с управлението на Вашата Етажна собственост:

Протокол от общо събрание за избор на фирма Домоуправител

Книга на собствениците – образец

Примерен правилник за вътрешния ред в Етажната собственост

Закон за управление на етажна собственост (ЗУЕС)