Управление на имоти под наем

Достъпни услуги, подход към Наемателите, Собствениците и Управлението на жилищни имоти в цяла София, спазвайки най-добрите световни практики в бизнеса.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Нашата концепция

За почти всеки Собственик контролирането на приходи и разходи е основна грижа. Свързаните с щети от Наематели, ремонти и поддръжка разходи нарастват до все по-големи суми, сега имаме работа с повече проблеми, отколкото някога преди.

Ние следим и се грижим за:

Състоянието на имота;

Липса на консумативни задължения;

Плащане към домоуправителя на етажната собственост;

Плащане на наема към собственика на фиксирана дата, уточнена в договора;

Постоянна комуникация;

Пълно отстраняване на щети, причинени от наематели;

Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка;

Инспекции на имота на всеки три месеца.

Експертно: Какво гарантираме?

Повишаване и стабилност на дохода от недвижим имот;

Сигурна финансова възвръщаемост;

Стриктно получаване на месечния наем до 10-то число на месеца;

100% Гаранция за плащане консумативите на имота от Наемателите;

Редовна актуализация на наема спрямо пазарните условия;

Възможност за застраховане на имота с големи отстъпки.

За повече информация свържете се с нас.