Пакет Сребро

silver

Предлагаме ви златната среда – идеалната комбинация между изгодна цена и високо качество услуги.

Цена от: 18.50 лв.
на апартамент/месечно

Пакетът включва:

Водене на домовата книга, регистър на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост;

Организиране и провеждане на Общите събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения;

Управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия,топлоенергия, вода и др.;

Текуща поддръжка на чистотата в общите части – веднъж седмично;