Пакет Злато

gold

Този пакет задоволява всички желания дори и на най-капризните клиенти на пазара.

Цена от: 26 лв.
на апартамент/месечно

Пакетът включва:

Водене на домовата книга, регистър на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост;

Организиране и провеждане на Общите събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения;

Управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия,топлоенергия, вода и др.;

Текуща поддръжка на чистотата в общите части – веднъж седмично;

Пакет „Сребро” плюс:

  • Технически мениджмънт, профилактика и поддръжка на системи и инсталации, проследяване на гаранциите;
  • Отстраняване на повреди и възникнали аварии, подмяна на консумативи;
  • Обезпаразитяване – два пъти годишно.