Пакет Бронз

bronze

Най-популярния сред нашите клиенти ценови пакет, заради изклююително ниската цена, който включва най-необходимите услуги.

Цена от: 9.50 лв.
на апартамент/месечно

Пакетът включва:

Водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в о­бщината;

Организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС;

Управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, асансьор,почистване и др.;

Комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, почистване, асансьор и др.;

Организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта, следи за изпълнението му;

Контакт с неизрядните длъжници;

Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци в Етажната собственост съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс;

Регистрация на етажната собственост в сайта за 24ч. достъп до интегрираната информационна система (24/7 достъп до справки и отчети касаещи етажната собственост).