Услуги за професионален домоуправител за град София

uslugi-10

Документация

Водене на домовата книга, регистър на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост.

Организиране и провеждане на Общите събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения.

Управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия,топлоенергия, вода и др.

Услуги

Професионален домоуправител София предлага различни услуги, гарантиращи цялостната поддръжка и управление на даден имот- жилищни, административни сгради, офиси, частни домове, магазини, промишлени сгради.

Кои сме ние

Професионален домоуправител София е фирма занимаваща се с управлението на етажни собствености в гр.София, в качеството си на професионален домоуправител. Като такъв нашата основна цел е да превръщаме входовете, с които сме в договорни отношения в едно по-чисто, по-уютно и по-добро място за живот, предлагайки качествено обслужване и приятелско отношение.

В процеса на работата, като професионален домоуправител ние винаги се ръководим от 3 основни принципа: Коректност! Почтенност! Доверие!

Какви са ползите за Вас, избирайки Професионален домоуправител София за домоуправител?

Подобряване на събираемостта на месечните вноски във входа;

Прозрачност при управлението на бюджета на входа, чрез представяне на регулярни отчети;

Прецизно водене на необходимата документация, съобразно нормативните изисквания;

Надеждно и качествено организиране на подобренията (ремонтите) в общите части, при наличие на решение на Общото събрание;

Опит при разрешаване на различни възникнали казуси и проблеми.

Изберете своя домоуправител на телефон: 0887 004580

Полезна информация

Предлагаме на Вашето внимание следните документи, които считаме, че биха Ви б­или полезни във връзка с управлението на Вашата Етажна собственост:

Протокол от общо събрание за избор на фирма Домоуправител

Книга на собствениците – образец

Примерен правилник за вътрешния ред в Етажната собственост

Закон за управление на етажна собственост (ЗУЕС)